DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ MATERIÁLY

Doplňkové izolační materiály

Jedná se o doplňkové prvky izolačního systému jejich užití napomáhá vytvoření dokonalé těsnosti izolačního pláště i v jednotlivých detailech. Zahrnují lisované tvarovky z fólií pro opracování prostorových detailů (kužel, vlnovec, kout), plošné výseky z fólie (záplata, límec) a tekuté těsnící hmoty s vysokou přilnavostí k fólii.

Pomocné materiály

Tyto prvky zahrnují soubor materiálů, sloužících především k zajištění styku izolačního pláště s ostatními prvky stavby. Zahrnují především kotvící úchytné prvky a dále separační a ochranné materiály. Mezi tyto materiály patří rovněž profilované fólie používané jako ochranné separační a drenážní nebo odvětrávací vrstvy k odvádění vlhkosti nebo radonu. Také geotextílie, které nabízíme pod vlastní značkou FATRATEX.